Çalışma Saatleri : 08:30 - 17:30

Eğitim Hizmetlerimiz

İşverenler, çalışanlarının tehlikelere ve risklere karşı korunmaları için gerekli eğitimi al-malarını sağlar. Eğitimler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ile maruz kalabilecek-leri mesleki riskleri içeren programlardan oluşur.
 •  Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
 •  Yangın eğitimi
 •  Kimyasal maddelerle çalışma eğitimi
 •  Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışma eğitimi
 •  Makine koruyucuları ile ilgili eğitim
 •  Gürültülü ortamlarda çalışma eğitimi
 •  Titreşimli ortamlarda çalışma eğitimi
 •  Ekranlı araçlarla çalışma eğitimi
 •  Elle taşıma işleri eğitimi
 •  İlk yardım eğitimi
 •  Hijyen eğitimi
 •  Ergonomi eğitimi
 •  Yüksekte çalışma eğitimi
 • Yangın eğitimi