Çalışma Saatleri : 08:30 - 17:30
Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı için Yanınızdayız.

Eğitim Hizmetlerimiz

Uygulama Hizmetlerimiz

OSGB Hizmetlerimiz

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almalısınız?

İş Sağlığı ve Güvenliği 2013 yılında ilk kez müstakil bir kanun (6631 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) ile hayata geçmiş ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemiştir. Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Kanuni yükümlülüklerin dışında ülkemizde her yıl binlerce çalışanımız iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmaller nedeni ile yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. Kanunun işverenden beklentisi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sürecinde mevzuatı uzmanlar desteğiyle öğrenme, uygulama, uygulamanın sürekliliğini sağlama, denetleme ve gerekli zamanlarda tehlikelileri bertaraf etmek için çalışanları işten çıkarma hak ve yükümlülüklerini vermiştir. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen iş verenler içinse denetimler esnasında idari para cezalarıyla, ölümlü veya yaralanmalı iş kazaları sonrası ise ceza hukukuna göre yargılanma süreci ile karşı karşıya kalmak olasıdır. .

(2014): 1626
Ölümlü İş Kazası Sayısı
(2014): 221366
İş Kazası Sayısı
(2014): 494
Tespit Edilen Meslek Hastalığı

Bu yüzden, öncelikle her çalışan vatandaşın yaşam hakkına sahip olduğunu unutmayalım. Yapılan tüm işlerde can güvenliğinin tüm konulardan önemli olduğunu bilmeli ve ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ kültürünü benimsemeliyiz. Bu süreçte Forum OSGB olarak, firmanıza hizmetlerimizle destek olmak öncelikli görevimizdir.

 

HİZMET KALİTE VE STANDARTLARI:

Güvenlİ ve Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturmak

Müşterİ Odaklı Hİzmet Anlayışı İle Tanışmak

İş Etİğİne Sahİp Bİr Çözüm Ortağı Edİnmek

İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?
İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete üzerinde yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Çalışan Sayınız:

Tehlike Sınıfı
Uzman / İşçi Başına
Hekim / İşçi Başına
Sınıf
Az Tehlikeli
 
 
C
Tehlikeli
 
 
C, B
Çok Tehlikeli
 
 
B, A